Mời tải miễn phí Ultra Office, ứng dụng văn phòng trị giá 50 USD đang được miễn phí trên Microsoft Store

ZENNY ZENNY
Bài viết: 928 Lượt thích: 371
ultra-office-featured.jpg

Ultra Office là phần mềm văn phòng miễn phí được đánh giá tốt nhất năm 2019 với các tiện ích hỗ trợ Word, Excel, Powerpoint và PDF. Bên cạnh đó, còn có thể mở được nhiều định dạng tệp tài liệu khác từ OpenOffice, tích hợp trình soạn thảo văn bản đầy đủ, chỉnh sửa PDF, file vector, vẽ sơ đồ, tạo cơ sở dữ liệu và công cụ chỉnh sửa công thức Math. Có thể nói rằng, đây là một sự thay thế hoàn thảo cho bộ ứng dụng của Microsoft nếu bạn đang dùng crack hoặc phiên bản bị giới hạn chức năng.

Word Editor hỗ trợ các định dạng: Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx); Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP (.doc and .dot); Microsoft Word 2003 XML (.xml); Microsoft Word 2007 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm); Microsoft WinWord 5 (.doc); WordPerfect Document (.wpd); WPS 2000/Office 1.0 (.wps); .rtf, .txt, and .csv; StarWriter formats (.sdw, .sgl, .vor); DocBook (.xml); Unified Office Format text (.uot, .uof); Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and .jtt); Hangul WP 97 (.hwp); T602 Document (.602, .txt); AportisDoc (Palm) (.pdb); Pocket Word (.psw) và các định dạng file ngoài OpenDocument như .odt, .ott, .oth, .odm, .sxw, .stw và .sxg. Đối với các tệp .htm hoặc .html (được sử dụng cho trang web), Ultra Office sẽ tự động tối ưu trình chỉnh sửa để hỗ trợ tốt hơn cho các các tệp tin này.

4gJ93H.jpg


Excel Editor hỗ trợ các định dạng: Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx); Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, and .xlt); Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw, and .xlt); Microsoft Excel 2003 XML (.xml); Microsoft Excel 2007 XML (.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm); Microsoft Excel 2007 binary (.xlsb); Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, and .123); Data Interchange Format (.dif); Rich Text Format (.rtf); Text CSV (.csv and .txt); StarCalc formats (.sdc and .vor); dBASE (.dbf) - SYLK (.slk); Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof); .htm & .html files; Pocket Excel (pxl); Quattro Pro 6.0 (.wb2) và các định dạng file ngoài OpenDocument như .ods, .ots, .sxc and .stc.

4gJ0Ys.jpg


PowerPoint Editor hỗ trợ các định dạng: Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (.pptx); Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt, .pps, and .pot); Microsoft PowerPoint 2007 (.pptx, .pptm, .potx, .potm); StarDraw and StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, and .vor); Unified Office Format presentation (.uop, .uof); CGM; Computer Graphics Metafile (.cgm).

4gJBLu.jpg


Draw Editor hỗ trợ các định dạng: BMP; JPEG, JPG; PCX; PSD; SGV; WMF; DXF; MET; PGM; RAS; SVM; XBM; EMF; PBM; PLT; SDA; TGA; XPM; EPS; PCD; PNG; SDD; TIF, TIFF; GIF; PCT; PPM; SGF; VOR.

4gJU0e.jpg


Đối với công cụ hỗ trợ chỉnh sửa công thức, Math có thể mở các tệp có định dạng OpenDocument (.odf); (.sxm), StarMath, (.smf) và MathML (.mml). Sau khi tạo hoặc chỉnh sửa tệp tài liệu, bạn có thể lưu lại dưới định dạng file tương ứng.

TẢI VỀ: ULTRA OFFICE (50 USD > FREE)

Nguồn : TECHRUM
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment