Hướng dẫn biến laptop trở thành cục phát wifi

Kenn Kenn
Bài viết: 543 Lượt thích: 124
Laptop cũng có thể phát Wifi cho điện thoại nha anh em!

Tính năng Mobile Hotspot đã xuất hiện trên Windows 10 từ khá lâu, cho phép laptop phát Wifi để các thiết bị khác sử dụng chung. Trong một số trường hợp như router Wifi bị hư, điện thoại của bạn không bắt được Wifi nhưng laptop bắt được, … thì bạn có thể dùng laptop để phát Wifi sẽ rất tiện. Ngoài ra, một số dòng laptop có khe cắm sim như Surface, Thinkpad, Hp Envy, … thì cũng có thể Wifi bằng mạng 3G/4G luôn nhé.

Đầu tiên, bạn Mở Setting và chọn Network & Internet.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F9lp0lV_87U48KsI_YNGqdh8FxO_g8DO-clEj4LVVgGPkceP2E4NJfTSvz84EGFxgxOhU-EBgO--jjsgx4-xFs1foR-_OcFzpqKw8cENaR6kXIzl8ZRCeBTSU7fxuBc8Vo_iYjMKw&hash=7041cfa46b21b2c946e9ab9ff2f07c60

Ở dòng Share my Internet connection from, bạn có thể lấy Internet từ đâu: Ethernet là từ dây cáp, Wifi là từ mạng Wifi khác.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F7HL9dpg-ll9DTDJYW2aJgB-AMLN2xvRLnMptZ5ujobqH05U4oVYKEsRWbvMmxZrpfN02IqbgxyUv1RSHyfhSxuBW0C-7f5mdmZgugirHUAYyymWubXfmgs6zJRJxZHkFjku5pi2G&hash=2c224918172ad791c3d6a388ac89cba8

Tiếp theo, bạn mở tab Mobile Hotspot như trong hình rồi chọn nút Edit ngay bên dưới để đặt tên và mật khẩu cho mạng Wifi của laptop.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2FQzUY6gwpvyHECQV0MqcgUVIuLKx_9fBbKqEP42yYlaG1TRQHVTeM5X8nxyxie7tMaTIR6BSnyqJBJTjY9DxRttxFRO2gFN5HM3sUMAWu7bDBna5vhsCSVLlhze-kyUNmkDQ2MG0D&hash=7a706a47eb76f758f18d42bd6afe9c76

Cuối cùng, bạn chuyển thanh gạt dòng Share my Internet connection with other devices sang ON là hoàn tất.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FILp5eJdUOTWS4LBfPTSE413qWgJpN52bUOvWRWnpe0MPf4yiSkKBs1r3r86tLmFF8R7wTC0AcXgaE9X-URGvSXES2Rbg0qx6SbmSOaTDYW_cWgUcSgWARzkyzcFZnJOdr-HFbY_O&hash=afb6ed8327d2c844c52a47cf9fec6623

Lần sau muốn phát Wifi, bạn có thể mở Action Center ở bên phải thanh taskbar, chọn Mobile hotspot mà không cần phải vào Setting nữa nhé.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fv5IRg3zFhgubT7jFI1WlmS4jTtIL-L7KRpqaePtQoD2PnHQ2SVh6NnFsQE7QGipr3EF8P6IPvB_wasjbuZ8h_sf1csApcSs77Seo1kFkBVqarhEmZQZNXR5Zb3nNz3tcEtTFCkOR&hash=caed4958560f82e756b241d1bbce4ac4

Chúc các bạn thành công!

Theo : GearVN
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment