Chia sẻ link download các bản Microsoft Office từ 2003 đến 2019

ZENNY ZENNY
Bài viết: 860 Lượt thích: 369
SfMicsf.jpg

Hello anh em , Microsoft Office đã không còn xa lạ với tất cả mọi người . Tuy nhiên giữa các phiên bản thì đều có ưu và khuyết điểm khác nhau . Với một số người đang sử dụng phiên bản cũ thì rất là ngại chuyển sang phiên bản mới vì quen với giao diện hay phiên bản cũ . Số còn lại thì khác, họ rất thích chuyển sang phiên bản mới vì thích trải nghiệm những tính năng thông minh mới của anh MS . Không vòng vo nữa mình xin chia sẻ những link tài office mình tổng hợp được :

Bạn nào chưa biết crack thì download app : KMSPICO nhé
Chúc anh em làm việc thuận tiên hơn với các bản Office mới :D

Nguồn : Tổng hợp internet
 
Last edited:

ZENNY

Zen Master
19/12/17
860
369
63
#2
Chia sẻ thêm MS Visio 2019 :
Kết nối mạng
2. Chạy CMD với quyền quản trị (Run as administrator)
3. Tiếp theo Paste 1 lần toàn bộ các lệnh bên dưới vào cửa sổ CMD:
Mã:
if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”

if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”

set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs”

%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1

%cmd% /dstatus | findstr “Office19VisioPro2019VL”

if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”)

%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB

%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act

cls & %cmd% /dstatus

echo.
 

Facebook Comment