ROM ZenX-OS Android Q for Asus Zenfone Max Pro M1

nguyenhung9x nguyenhung9x
Bài viết: 953 Lượt thích: 520
Xin chào anh em , cô vy đã trở lại và lợi hại hơn xưa vì thế mình sẽ tranh thủ thời gian sắp tới ngồi làm ROM . Nay mình xin chia sẽ một bản ROM dựa trên nền tảng Android Q cho Max Pro M1.
https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FZenX-OS%2FXDA%2Fmaster%2FImages%2FZenX-OS_logo.png

CÁCH TÍNH NĂNG TRONG ROM


Mã:
• Optional Dual row statusbar for notification and systemicons
• FaceUnlock
• Most advanced Clock styles options (choose all bold and accent varianten you want)
• Ultra fast FOD
• OTA support
• Seperated Clock style for statusbar and QuicksettingsHeader
• Toast Animations
• OOS Notification kill button for notification panel
• SystemInfo Tile (shows battery percentage, battery temp, cpu temp, gpu freq, cpu freq )
• SystemInfo in QS next to Privacy chip icon
• Calculator tile
• Camera tile
• Calendar/Event Tile
• Dialer tile
• Minimal and Minimal Box Clock for lockscreen
• Option to disable dashboard conditions and suggestions
• Optimize icons padding for notched devices (system and notification icons)
• Ability of sensor block per-package
• Increasing ring feature
• Lockscreen Clock Widget Fonts (Sammy, Sammy bold, Sammy accent, Default bold, Default accent and so on)
• Lockscreen Date Fonts
• Language toggle tile
• Statusbar Clock Font
• QS-Clock: Font style options
• Volume dialog timeout
• Accent gradient QS Header Background
• Ability to show or Hide Privacy chip
• Option to move network traffic to QS footer
• Accent color for Lockscreen ClockWidgets
• FontEngine - lots of different cool fonts
• Lots of more Accent colors
• Lots of more dark theme color modes
• Lockscreen clock/date font styles
• Lockscreen clock/date size
• Lockscreen clock position (left center right)
• QS Header data usage info
• Toggle for notifications smart reply
• Set QS Header battery modes
• Set QS system bar battery mode
• Enable Systemwide Google Sans font
• Battery bar on statusbar, nav-bar, QS-non expanded and QS-expanded position
• Add toggle for charging animation
• Keyguard charging animations
• Lockscreen animations
• AOD animations
• Lockscreen Battery bar on charging or always
• Allow hiding DND and Alarm from InfoBox to prevent cutted text on lockscreen
• Increase animations speed for better ui feeling
• Hide check button on Quick Unlock
• Intellingent Performance Profiles Integration https://del.dog/IntelligentProfiles.txt // Will add link to GitHub Documentation
• Ultra power saving mode
• Cool wallpapers every release
• Full ANX support and fixed portrait mode in source
• Cleanup and optimize settings
• Removed broken preferences and also make custom doze accessable via settings
• and more..

CÁCH UP ROM


Bước 1: Các bạn phải Unlock Bootloader . Nếu chưa, xem hướng dẫn tại ĐÂY
Bước 2: Điện thoại của bạn phải được ROOT và cài TWRP Recovery . Nếu chưa xem hướng dẫn sau (Nếu làm rồi cái nào thì bỏ qua không cần làm lại nhé ):
  • Hướng dẫn cài TWRP tại đây (TWRP 3.4.0)
Bước 3: Vào TWRP , nếu chưa biết thì các bạn làm theo cách sau :
  • Tắt nguồn hoàn toàn
  • Giữ phím nguồn + phím giảm âm lượng .
  • Đến khi điện thoại rung 1 cái thì buông phím nguồn , chỉ giữ phím giảm âm lượng cho đến khi vào được TWRP
  • Lưu ý : Nếu các bạn vào TWRP bị yêu cầu mật khẩu thì làm theo hướng dẫn tại ĐÂY . Còn không bị thì bỏ qua bước này nhé .
Bước 4: Các bạn download các file bên dưới về và chép vào bộ nhớ trong điện thoại .
ROM: https://sourceforge.net/projects/ze...1.7-Official-X00T-20200726-GApps.zip/download

Bước 5: Sau khi xong các bước trên thì các bạn làm theo video nhé , Trong video tên file khác do rom khác nên các bạn cứ làm tương tự là OK , không hiểu cứ comment bên dưới nhé !

THÔNG TIN PHIÊN BẢN


Dev: @l_o_k_e
Kernel upstream to 4.4.231
 
Last edited:

Facebook Comment