Máy tự tắt nguồn ... Giúp với m.n ơi

5/11/18
36
6
8
22
#1
Sau khi cài rom khác và máy em đã tự động tắt nguồn thường xuyên . có ai biết cách khắc phục giúp e với
 
4/6/19
178
31
28
23
#3
Xung đột rồi
 
  1. Đạt phạm cập nhật TWRP bản mơi nhât.. rồi cài lại rom muôn cài là khăc phục được nka.. mình cug bị và khăc phục dk bằng cach này.
    chuc bạn thành công.

Facebook Comment