Giúp đỡ về lỗi rogphone 3 cn update lên android 12 không kết nối đươc dịch vụ google

11/7/22
1
0
1
31
#1
Nay thấy máy có thông báo update lên android 12 ấn vào update như bình thường, sau khi update xong, em vào phần tài khoản google để đăng nhập thì máy báo không thể kết nối đến sever của google. Ai có hướng khắc phục cho em xin với
 

Facebook Comment