ASUS Digital Clock & Widget

ASUS Digital Clock & Widget 5.0.0.15_180508_beta

No permission to download
- Giao diện người dùng được sửa đổi để hiển thị và bố cục rõ ràng hơn.
- Đơn giản hóa các bước để thêm báo thức mới và điều chỉnh thời gian báo thức.
- Giao diện người dùng đồng hồ thế giới được sắp xếp lại và thông tin quan trọng mở rộng.
- Cải thiện các bước để đặt Đồng hồ bấm giờ và hẹn giờ.
- Sửa đổi các tùy chọn trong Cài đặt
Author
nguyenhung9x
Downloads
35
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenhung9x