app clock asus

  1. nguyenhung9x

    ASUS Digital Clock & Widget 5.0.0.15_180508_beta

    - Giao diện người dùng được sửa đổi để hiển thị và bố cục rõ ràng hơn. - Đơn giản hóa các bước để thêm báo thức mới và điều chỉnh thời gian báo thức. - Giao diện người dùng đồng hồ thế giới được sắp xếp lại và thông tin quan trọng mở rộng. - Cải thiện các bước để đặt Đồng hồ bấm giờ và hẹn giờ...