rog phone 2 update

 1. Phú© Anh

  [FOTA Update WW_17.0240.2012.65] ROG Phone II update, Hỗ trợ 90FPS cho PUBG Mobile

  * Thông tin cập nhật : Phiên bản: WW_17.0240.2012.65 Model : ROG Phone II (ZS660KL) Ngày phát hành: 17 tháng 12năm 2020 Lưu ý: Vì máy chủ đẩy thông báo cập nhật đến các số sê-ri khác nhau bằng cách lô, có thể mất một tuần để bạn có thể nhận được thông báo OTA, hãy vào [Settings] -> About ->...
 2. Phú© Anh

  [FOTA Update WW | CN_17.0240.2009.47] ROG Phone II update, Cập nhật giao diện Xmode mới

  * Thông tin cập nhật : Phiên bản: WW | CN_17.0240.2009.47 Model : ROG Phone II (ZS660KL) Ngày phát hành: 23 tháng 9 năm 2020 Lưu ý: Vì máy chủ đẩy thông báo cập nhật đến các số sê-ri khác nhau bằng cách lô, có thể mất một tuần để bạn có thể nhận được thông báo OTA, hãy vào [Settings] -> About...
 3. Phú© Anh

  [FOTA Update WW_17.0240.2007.27] ROG Phone II update

  * Thông tin cập nhật : Phiên bản: WW_17.0240.2007.27 Model : ROG Phone II (ZS660KL) Ngày phát hành: 16 tháng 7 năm 2020 Lưu ý: Vì máy chủ đẩy thông báo cập nhật đến các số sê-ri khác nhau bằng cách lô, có thể mất một tuần để bạn có thể nhận được thông báo OTA, hãy vào [Settings] -> About ->...
 4. Phú© Anh

  [FOTA Update CN_17.0240.2007.27] ROG Phone II update

  * Thông tin cập nhật : Phiên bản: CN_17.0240.2007.27 Model : ROG Phone II (ZS660KL) Ngày phát hành: 14 tháng 7 năm 2020 Lưu ý: Vì máy chủ đẩy thông báo cập nhật đến các số sê-ri khác nhau bằng cách lô, có thể mất một tuần để bạn có thể nhận được thông báo OTA, hãy vào [Settings] -> About ->...
 5. Phú© Anh

  [FOTA Update WW_17.0230.2004.60] ROG Phone 2 Update

  * Thông tin cập nhật : Phiên bản: WW_17.0230.2004.60 Model : ROG Phone II (ZS660KL) Ngày phát hành: 13 tháng 5 * Lưu ý: Vì máy chủ đẩy thông báo cập nhật đến các số sê-ri khác nhau bằng cách lô, có thể mất một tuần để bạn có thể nhận được thông báo OTA, hãy vào [Settings] -> About -> System...
 6. Phú© Anh

  [FOTA Update WW_17.0230.2002.32] ROG Phone 2 Update

  * Thông tin cập nhật : Phiên bản: WW_17.0230.2002.32 Model : ROG Phone II (ZS660KL) Ngày phát hành: 17 tháng 4 * Lưu ý: Vì máy chủ đẩy thông báo cập nhật đến các số sê-ri khác nhau bằng cách lô, có thể mất một tuần để bạn có thể nhận được thông báo OTA, hãy vào [Settings] -> About -> System...
 7. Phú© Anh

  [Unofficial Update WW_17.0210.1912.22] Android 10 Beta (Leak) cho ROG Phone II

  Sẵn sàng trong trường hợp có lỗi phát sinh và người dùng muốn quay về Android 9: Tải file ROM RAW WW (quốc tế) và làm theo hướng dẫn tại đây (áp dụng cho cả máy Tencent đã chuyển mã sang quốc tế lẫn máy Quốc tế) * Lưu ý: Đây là bản cập nhật được phát hành cho 100 người được chọn để tham gia...