[FOTA Update CN_17.0240.2007.27] ROG Phone II update

Phú© Anh Phú© Anh
Bài viết: 833 Lượt thích: 308
* Thông tin cập nhật :
  • Phiên bản: CN_17.0240.2007.27
  • Model : ROG Phone II (ZS660KL)
  • Ngày phát hành: 14 tháng 7 năm 2020
5o3ca4q48d841qryw91ju4wui-jpg.11036
Lưu ý:
  • Vì máy chủ đẩy thông báo cập nhật đến các số sê-ri khác nhau bằng cách lô, có thể mất một tuần để bạn có thể nhận được thông báo OTA, hãy vào [Settings] -> About -> System Update để cập nhật thủ công.
Chi tiết bản cập nhật CN_17.0240.2007.27:
  • Cập nhật bảo mật Android.
  • Khắc phục lỗi không thể sử dụng gậy selfie có bluetooth để chụp toàn cảnh
  • Khắc phục lỗi WeChat không thể gửi tin nhắn khi máy đang kết nối với tai nghe Bluetooth.
  • Cập nhật chức năng tăng tốc độ mạng STORM.
  • Cho phép sử dụng chức năng Macro trong King of Glory nhằm phù hợp với các yêu cầu, môi trường chơi mới
 
Last edited:

Facebook Comment