go pro hero 8

  1. Phú© Anh

    [ZenNews 18-8] Tuần này có gì? Facebook đang thử nghiệm Dark Mode | Sony sẽ quay trở lại Việt Nam | Google cho phép đăng nhập các dịch vụ bằng vân tay

    Chế độ “tối” trên Facebook đang được thử nghiệm trước khi ra mắt Facebook đang thử nghiệm tính năng mới, “Dark Mode”, trên ứng dụng Android của mình trước khi phát hành chính thức trên các nền tảng còn lại. Chế độ tối của Facebook là một trong những yêu cầu được người dùng ứng dụng mạng xã hội...