Zenfone max pro m2 .CPU 3.07 ghz .GPU 1000mhz

26/12/19
23
3
3
#2
Bạn dùng phần mềm ép xung à? Tool Tên gì thế? Sao chơi liều qua mạng vậy. Nghe nói làm vậy Máy giảm tuổi thọ.
 
  1. Vienco dùng kernel bạn ơi zyc kernel

Facebook Comment