ZENFILM 1 | PN-01 | Đại học là? - Phan Phùng

Vominhhoanganh Vominhhoanganh
Bài viết: 36 Lượt thích: 30
ZEN FILM - MINI GAME QUAY PHIM TỪ ĐIỆN THOẠI
BÀI DỰ THI PHIM NGẮN


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.upsieutoc.com%2Fimages%2F2019%2F04%2F15%2FCHuab81b3b608516002e.png&hash=58378d7a7206f83955da1e9cbd36a6ad

THÔNG TIN BÀI THI  • Tác giả: Phan Phùng
  • Mã bài thi: PN-01
  • Thời điểm gửi bài: trước 15.04. Youtube tính từ: like = 03, view = 35
  • Tên phim: Đại học là?
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment