XIN CÁCH UP ROM CỨU MÁY MAX PRO M2

#1
TÌNH HÌNH LÀ MÁY EM ĐANG BỊ TREOLOGO ASUS Ạ
BÁC NÀO GIÚP EM VỚI Ạ
EM ĐÃ FLASH TOOL TỆP FIRMWARE CỦA M2 NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC DO MÁY CHƯA UNLOCK
BÁC NÀO GIÚP EM VỚI Ạ

EM XIN cảm ơn 

Facebook Comment