[Sưu tầm] Tổng hợp cách setup "phòng game mơ ước" cho anh em

Phương Nguyễn Phương Nguyễn
Bài viết: 70 Lượt thích: 61
Là một game thủ, ngoài các thiết bị chơi game ra thì không gian chơi game cũng là điều vô cùng quan trọng. Một không gian độc đáo sẽ giúp bạn có những trải nghiệm game tốt hơn sau những giờ đi học và đi làm căng thẳng.
Sau đây là những phòng game mẫu với phong cách từ giản dị, mộc mạc đến hoành tráng mà bạn có thể tham khảo, khi sở hữu một phòng game như thế này thì chắc hẳn bạn sẽ không còn muốn rời khỏi phòng nữa!!!
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F73137909_2121969471445062_3526859399232487424_o.jpg%3F_nc_cat%3D107%26_nc_eui2%3DAeHgUQ11kl2NlCwn2KZk3XDSEfpWnUzD5lLgD3jaRBYv17mvKcTj_yd5tQNDvXQrxFMDKFZQhgRBLYIsL6B9wspeU1eagOneRPrb21eVOKMkXg%26_nc_ohc%3DMyexM7V0u_AAX-9VlnH%26_nc_ht%3Dscontent.fsgn5-1.fna%26oh%3De761a622c6d1fd1fb8c486694274e6aa%26oe%3D5ED65EF4&hash=6051dc41aff564e11a8399ece0009e88

67303350_407921070084614_2976086936054604364_n-jpg.9450

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.back2gaming.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FROG-House-Party-2.jpg&hash=0030834967bde7ea9418929c00c301d8

70243210_432444787681944_5165679356035873091_n-jpg.9453

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDgXUn_aWAAMCwkN.jpg&hash=c50594c2e46f3a306ac0988c123862c5

68819937_498973194249153_4931088446153931278_n-jpg.9452

73032536_534336400730746_2147493506372640191_n-jpg.9451
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F69302802_620835734990544_3690944658383019413_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D100%26_nc_ohc%3DHTCO6l1VrUcAX9_3eqL%26oh%3D3384d5f99496072af524c89e0826ae03%26oe%3D5EBB908B&hash=82f276b71b9c11bfb84e7a738e21bad6

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F71284292_535059333895596_2429950723184541420_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D100%26_nc_ohc%3DO4h8kxjbhfEAX8j1WEu%26oh%3D2c12e30ddf38be6b957c504dce5b31b6%26oe%3D5ECD75B0&hash=3ef66662bb702c0b5f3c65fbbdb510ef
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F70460877_253822872240787_8200837445908223939_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DnPVI5aq-XSoAX-F5MSY%26oh%3De9802bfc360008fe7750f8660145abce%26oe%3D5ECF4197&hash=5008b7dbfccd59ce8fc74e0f5a289cdc

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FD7zs7phUEAAeOjW.jpg&hash=4fba4591cd55097525d132a87a77fbf0

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F69246748_1528465900626619_5575026064242540106_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3Ds7IdjqOvieEAX_HAKu1%26oh%3Db97d0e37108b212e1237c48bc1f437e0%26oe%3D5EDC7805&hash=6a6a39245c664fa042e2656d57ad482e
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F72904403_3234750106597834_5829800289112272594_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D110%26_nc_ohc%3D5jRsunyOs_wAX9Ayg51%26oh%3D56296d0c6d5d0266299af1d37d2667a8%26oe%3D5EBEE2DF&hash=d2d467e5f3f0749fefb8527c384afcb5

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F73420145_545397319360724_3152266596950494987_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D108%26_nc_ohc%3Dt87kLHplr3AAX-lEnt_%26oh%3D4d14339bf4654a2299de2b0b77cc4440%26oe%3D5ECCF2D9&hash=83c69658b7bcd492219c62aed349714b

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F74915084_2685445221493942_3212829876088209408_o.jpg%3F_nc_cat%3D111%26_nc_eui2%3DAeEo8IvMNvsWrdN49zLE45vOb4J44ugGOrrM79cDThMjBA9EPmBUUFBZm0QKLQtQrSwdklrUI0RCjiNMctwl8f9eVQtIkuN3BrQcnnyJQd1YTQ%26_nc_ohc%3DsjMoK8oFRosAX9zAmNE%26_nc_ht%3Dscontent.fsgn5-1.fna%26oh%3Df2f365e34c441c66653c956eaad04a85%26oe%3D5EB4A282&hash=64c9ba08d077a9e2ccbf3543460622c2

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F72349797_129071311852008_4942223738064666808_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D100%26_nc_ohc%3DjOh2rLHca9wAX-4eStq%26oh%3D257aca6d86b83306828817cf4a46534b%26oe%3D5EBA8462&hash=1c30d6e5ae2ff3912322f1de63355e95

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F69246748_1528465900626619_5575026064242540106_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3Ds7IdjqOvieEAX_HAKu1%26oh%3Db97d0e37108b212e1237c48bc1f437e0%26oe%3D5EDC7805&hash=6a6a39245c664fa042e2656d57ad482e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2Fs1080x1080%2F79918376_2510807782498330_8031863888139505431_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D110%26_nc_ohc%3DKWfGwEjz4O0AX8igVgI%26oh%3Dd89f6b086dade524c828b83bbd846c30%26oe%3D5ECFBB32&hash=5500cfe9e1596acac875bcde1b01faf7

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F75208759_1184950395049017_1841959727656970254_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D109%26_nc_ohc%3DymNSfwlOm_AAX9GBAcw%26oh%3D35e1d3226dada1778ce0bfec09e6609a%26oe%3D5EC40C0E&hash=68083ba1ac8ed3f37e21a2a54ee63227

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2Fs1080x1080%2F83597250_3414143228612648_5431533038984355439_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D108%26_nc_ohc%3DAxgi7fz2sEYAX_iydMr%26oh%3D7772684bb7a4daed478841c5ab171d06%26oe%3D5ECAFD96&hash=160437f13f8fd751d4f7855399c35e36

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2Fs1080x1080%2F80543614_174603573599960_2670626511517889242_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D108%26_nc_ohc%3D2cNXeRzoYMYAX8wrr2H%26oh%3D00e333787fa47d812ca9ef90da96b807%26oe%3D5ECB65DC&hash=f958fb56975b33cd350256d783fa0ae3
67496183_483106908946509_1408433419982596802_n-jpg.9456
68822960_392349874805989_7977761439636789791_n-jpg.9457

69903166_2673602216018426_746708911836823446_n-jpg.9455
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F71078795_595638907635835_1315086210323459136_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DsqxgR-OIW9QAX9XZZOB%26oh%3D974581cc7f01e27de39a9f91656e0d70%26oe%3D5EC59302&hash=850462a18371bc70570a253a6e44b05d

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F67982116_513505482746351_2344637343819279814_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D111%26_nc_ohc%3DFZb9KcTBKUAAX8TdnLG%26oh%3De7c018b8f37a9a4294e1705697f100e5%26oe%3D5ED1E6FE&hash=4d78b671dc38d455ed59d62c3ea9eb73

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F70044556_2425112171145021_7383254393298672485_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D109%26_nc_ohc%3DGK_16SlxXt4AX-_TDe9%26oh%3De9ba5506c91e23f59ee582d50eaa6892%26oe%3D5ED2A29C&hash=842b7bbe93ab6c72568ca7d40f6052b5

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F69236930_128392568461994_3721232457721581505_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-sjc3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D102%26_nc_ohc%3DvYxVhVgaSIQAX9tHc2t%26oh%3D1212a2f42be68a930c469652b133d169%26oe%3D5F013C81&hash=ae54c9fb85b72f7f8dc5f91290653b9c

Tham khảo: dopegamingsetup/Vinhloc/ASUS
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment