ROM UNOFFICIAL DOTOS-V3.0 CHO ASUS ZENFONE MAX PRO M1

nguyenhung9x nguyenhung9x
Bài viết: 332 Lượt thích: 284
maxresdefault-jpg.5547

" #DroidOnTime "

https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fxda-banners%2FDisclaimer.png%3Fraw%3Dtrue

Mã:
* Bảo hành máy của bạn sẽ mất hiệu lực
* Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra với điện thoại của bạn bằng cách cài đặt bất kỳ ROM và / hoặc hạt nhân tùy chỉnh nào.
* Bạn tự chịu trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm về bản thân và bạn không phải đổ lỗi cho chúng tôi hoặc XDA và các nhà phát triển được tôn trọng của nó.

"Đây là chủ đề thân thiện với người dùng, tất cả các đề xuất của bạn đều quan trọng đối với chúng tôi và sẽ được cân nhắc .."

https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fxda-banners%2FAbout.png%3Fraw%3Dtrue

dotOS là một Android Rom tập trung vào hiệu suất và sự ổn định. Chúng tôi tập trung vào việc làm cho rom của chúng tôi nhìn và cảm thấy tuyệt vời mà không phải vật lộn về hiệu suất và pin! Vì vậy, các bạn có thể tận dụng tối đa thiết bị của mình .....

https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fxda-banners%2FInstructions.png%3Fraw%3Dtrue

CLEAN FLASH :
Download the latest build and GApps
Reboot to recovery
Make NAndroid backup (Not Necessary)
Wipe System, Data, Cache , Dalvik
Flash the latest build and GApps
Reboot

DIRTY FLASH :
Download the latest build
Reboot to recovery
Flash the latest build
Wipe Cache
Reboot​

Lưu ý: GApps chỉ cần flash một lần trong khi Magisk / Su sẽ được flash mỗi khi bạn Dirty Flash cập nhật OTA.

https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fxda-banners%2FDownloads.png%3Fraw%3Dtrue

Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .


Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .

Lưu ý: Nên sử dụng Pico, Nano hoặc Micro Gapps.

https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fxda-banners%2FFeatures.png%3Fraw%3Dtrue

Mã:
STATUSBAR:
[*]Battery Icon Style
[*]Clock and Date
[*]Statusbar icons
[*]Traffic indicators
[*]Brightness Control
[*]Show data disabled icon
[*]Roaming Indicator
[*]Battery Bar Customisation
[*]Misc

Navigation Bar:
[*]Navbar modes(Stock, Smartbar, Fling)
[*]Smartbar tweaks
[*]Navbar Pulse
[*]Fling mode gestures
[*]All DUI nav tweaks

QUICK SETTINGS:
[*]Brightness slider toggle
[*]Titles visibility
[*]Tiles track accent color toogle
[*]Quick pulldown
[*]Smart pulldown
[*]Rows and columns tweaks

RECENTS:
[*]Memory bar
[*]Immersive recents
[*]Clear all fab
[*]Clear all fab location

LOCKSCREEN:
[*]Double-tap to sleep
[*]Lockscreen Tuner
[*]Charging info
[*]Media cover art toggle
[*] Lockscreen Visualizer
[*] New Set Lockscreen Clocks
[*]Face auto unlock
[*]Fingerprint Authentication Vibration
[*]Lockscreen Tuner
[*]hide Clock and date widget
[*]Hide status bar items

BUTTONS:
[*]Powermenu tweaks
[*]H/W keys customisation
[*]Volume button tweaks

MISC:
[*]Launch music app on headset connection
[*]Battery light charging customisations
[*]App Ops

DotUICenter:
[*]Accent Color Manager
[*]Qs panel Customisation
[*]Misc features
https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fxda-banners%2FCredits.png%3Fraw%3Dtrue

DotOSteam
AOSP
JDC Team
Aosp Extended
Dirty Unicorns
And all other open source Devs/Teams.


https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fxda-banners%2FTeam.png%3Fraw%3Dtrue

Mohan CM - Founder/Core Developer
Sam Grande - UI Developer/Project Co-ordinator
Iacob Ionut - UI Developer/ Core Developer
Hari Ambadi - Core GFX/Visual Designer

Special thanks:
Alexc Brookes
- Arts & Wallpaper Designer
Paul Petrov - Arts & UI Designer

Important Links
View attachment 2113


Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fxda-banners%2FSources.png%3Fraw%3Dtrue

Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .

Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .


View attachment 2116
Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .


View attachment 2117
Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .

Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .


Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .


REPORTING BUGS!
As soon as the problem occurs, take a logcat!
Liên kết đã bị ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký .


View attachment 2118
DevDB Information
dotOS, ROM for Zenfone Max Pro M1ROM OS Version: 9.x Pie
ROM Kernel: 4.4.172
ROM Firmware Required: Must be On latest Firmware
Based On: AOSP

Version Information
Status:
beta test
Current Stable Version: v3.0
Stable Release Date: 2019-02-02

Hình ảnh : Đang update​
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment