ROM UNOFFICIAL DOTOS-V3.0 CHO ASUS ZENFONE MAX PRO M1

nguyenhung9x nguyenhung9x
Bài viết: 578 Lượt thích: 420

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDvxFjLUWoAAnNnv.jpg&hash=f84e973783e5284d5656b3e84c7c4d56


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fdotp%2Fxda%2Fdisclaimer.png%3Fraw%3Dtrue&hash=f5a2021aa4bcd1dc5e5923c89e56e119

Mã:
* Bảo hành máy của bạn sẽ mất hiệu lực
* Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra với điện thoại của bạn bằng cách cài đặt bất kỳ ROM và / hoặc hạt nhân tùy chỉnh nào.
* Bạn tự chịu trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm về bản thân và bạn không phải đổ lỗi cho chúng tôi hoặc XDA và các nhà phát triển được tôn trọng của nó.

"Đây là chủ đề thân thiện với người dùng, tất cả các đề xuất của bạn đều quan trọng đối với chúng tôi và sẽ được cân nhắc .."

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fdotp%2Fxda%2Fabout_us.png%3Fraw%3Dtrue&hash=05bdea3f8a3776c97d591d4aefe09c00

dotOS là một Android Rom tập trung vào hiệu suất và sự ổn định. Chúng tôi tập trung vào việc làm cho rom của chúng tôi nhìn và cảm thấy tuyệt vời mà không phải vật lộn về hiệu suất và pin! Vì vậy, các bạn có thể tận dụng tối đa thiết bị của mình .....

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fdotp%2Fxda%2Finstructions.png%3Fraw%3Dtrue&hash=1f9a3b2d6968a2b6a04dce8b29a200a7

CLEAN FLASH :
Download the latest build and GApps
Reboot to recovery
Make NAndroid backup (Not Necessary)
Wipe System, Data, Cache , Dalvik
Flash the latest build and GApps
Reboot

DIRTY FLASH :
Download the latest build
Reboot to recovery
Flash the latest build
Wipe Cache
Reboot​

Lưu ý: GApps chỉ cần flash một lần trong khi Magisk / Su sẽ được flash mỗi khi bạn Dirty Flash cập nhật OTA.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fdotp%2Fxda%2Fdownloads.png%3Fraw%3Dtrue&hash=ae7b4bce3e7b4f7b4fd091b0c38753a8


Lưu ý: Nên sử dụng Pico, Nano hoặc Micro Gapps.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fdotp%2Fxda%2Ffeatures.png%3Fraw%3Dtrue&hash=c0ee49c6bbf6e9f597ae52d0dba73953

Mã:
STATUSBAR:
[*]Battery Icon Style
[*]Clock and Date
[*]Statusbar icons
[*]Brightness Control
[*]Show 4G icon instead LTE
[*]Roaming Indicator
[*]Battery Bar Customisation
[*]Status Bar Gestures
[*]Volte Icon Toggle
[*]Wake up on charge plugged/unplugged
[*]Show DotOS logo on statusbar

Navigation Bar:
[*]Navbar modes(Stock, Smartbar, Fling)
[*]Smartbar tweaks
[*]Navbar Pulse
[*]Fling mode gestures
[*]All DUI nav tweaks

QUICK SETTINGS:
[*]Brightness slider toggle
[*]Titles visibility
[*]Tiles track accent color toggle
[*]Qs panel Opacity
[*]Vibrate when touching QS tiles
[*]Rows and columns tweaks

RECENTS:
[*]Toggle to switch between pie and oreo recents

LOCKSCREEN:
[*]Double-tap to sleep
[*]Lockscreen Tuner
[*]Charging info
[*]Lockscreen shortcuts
[*]Media cover art toggle
[*]Lockscreen Visualizer
[*]Lockscreen clock widgets
[*]Face auto unlock
[*]Fingerprint Authentication Vibration
[*]Ambient Music Ticker
[*]Lockscreen visualizer
[*]Lockscreen Weather

BUTTONS:
[*]Powermenu tweaks
[*]Powermenu Visibility on lockscreen
[*]Backlight Customisation
[*]H/W keys customization
[*]Volume button tweaks

MISC:
[*]3 finger swipe Screenshot guesture
[*]Battery light charging customisations
[*]Toast app icon switch

System wide themes:
[*]Accent Color Manager - Fruity pebbles
[*]Qs panel Customisation
[*]Neo theme

Extras:
[*]Ablity to reset Battery Stats
[*]Switch to disable Screenshot sound
[*]Auto Call Recording
[*]Set ringtone for each sim slot
[*]Switch to disable/enable Dashboard suggestions
[*]Digital Wellbeing Preinstalled

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fdotp%2Fxda%2Fcredits.png%3Fraw%3Dtrue&hash=e9f09f1f829bc5ec5dfd9194198b7936

DotOSteam
AOSP
JDC Team
Aosp Extended
Dirty Unicorns
And all other open source Devs/Teams.


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fdotp%2Fxda%2Fteam.png%3Fraw%3Dtrue&hash=95a1c8a07e117c774cf386cccf479034


Mohan CM - Founder/Core Developer
Sam Grande - UI Developer/Project Co-ordinator
Iacob Ionut - UI Developer/ Core Developer
Hari Ambadi - Core GFX/Visual Designer

Special thanks:
Alexc Brookes
- Arts & Wallpaper Designer
Paul Petrov - Arts & UI Designer

Liked The ROm? Want to Help Us? Then gift us some credits


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDotOS%2Fresources_drawables%2Fblob%2Fmaster%2Fdotp%2Fxda%2Fsource.png%3Fraw%3Dtrue&hash=fe40787fc38e16ecd161211ada0bd012

dot
OS source

dotOS-Device Sources
Google Plus Community
Telegram Group
Telegram Channel


Website

REPORTING BUGS!
As soon as the problem occurs, take a logcat!
for more READ THIS

DevDB Information
dotOS, ROM for Zenfone Max Pro M1ROM OS Version: 9.x Pie
ROM Kernel: 4.4.174
ROM Firmware Required: Must be On latest Firmware
Based On: AOSP

Version Information
Status:
beta test
Current Stable Version: v3.0
Release Date: 2019-02-18
Thanks to : @nguyenhung9x travarilo, SKULSHADY, ZeNiXxX
Sources: https://github.com/travarilo/kernel_asus_sdm660

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FjFEnRur.jpg&hash=feae2b0b145ba9d252d24a2c96846fb2
 
Last edited:

nguyenhung9x

Zen Master
1/4/18
578
420
63
21
#2
Changelog: 18/02/2019
- Bản build đầu tiên
 
20/2/19
13
7
3
27
#3
Bản Resurrection Remix P . vs Bản DOT oS theo bản bản nào tốt hơn thế bạn.
 
Last edited:
15/10/18
56
5
8
44
#4
theo cá nhân thì Resurrection Remix P ngon hơn
 

Facebook Comment