ROM OFFICIAL dotOS 2.5 cho Asus Zenfone 3 (ZE520KL/ZE552KL)

nguyenhung9x nguyenhung9x
Bài viết: 448 Lượt thích: 356
dotos_blue-png.2105

" #DroidOnTime "

Phiên bản ROM: 2.5
Thiết bị: ZE520KL/ZE552KL
Maintainer: Nguyenhung9x
Build Status: Official

disclaimer-png.2106


Mã:
* Bảo hành máy của bạn sẽ mất hiệu lực
* Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra với điện thoại của bạn bằng cách cài đặt bất kỳ ROM và / hoặc hạt nhân tùy chỉnh nào.
* Bạn tự chịu trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm về bản thân và bạn không phải đổ lỗi cho chúng tôi hoặc XDA và các nhà phát triển được tôn trọng của nó.

"Đây là chủ đề thân thiện với người dùng, tất cả các đề xuất của bạn đều quan trọng đối với chúng tôi và sẽ được cân nhắc .."

about-png.2107


dotOS là một Android Rom tập trung vào hiệu suất và sự ổn định. Chúng tôi tập trung vào việc làm cho rom của chúng tôi nhìn và cảm thấy tuyệt vời mà không phải vật lộn về hiệu suất và pin! Vì vậy, các bạn có thể tận dụng tối đa thiết bị của mình .....

instructions-png.2108


CLEAN FLASH :
Download the latest build and GApps
Reboot to recovery
Make NAndroid backup (Not Necessary)
Wipe System, Data, Cache , Dalvik
Flash the latest build and GApps
Reboot

DIRTY FLASH :
Download the latest build
Reboot to recovery
Flash the latest build
Wipe Cache
Reboot

Lưu ý: GApps chỉ cần flash một lần trong khi Magisk / Su sẽ được flash mỗi khi bạn Dirty Flash cập nhật OTA.

downloads-png.2109


DotOS Downloads

OpenGApps

Lưu ý: Nên sử dụng Pico, Nano hoặc Micro Gapps.

features-png.2110

Mã:
STATUSBAR:
[*]Battery Icon Style
[*]Clock and Date
[*]Statusbar icons
[*]Traffic indicators
[*]Brightness Control
[*]Show data disabled icon
[*]Roaming Indicator
[*]Battery Bar Customisation
[*]Misc

Navigation Bar:
[*]Navbar modes(Stock, Smartbar, Fling)
[*]Smartbar tweaks
[*]Navbar Pulse
[*]Fling mode gestures
[*]All DUI nav tweaks

QUICK SETTINGS:
[*]Brightness slider toggle
[*]Titles visibility
[*]Tiles track accent color toogle
[*]Quick pulldown
[*]Smart pulldown
[*]Rows and columns tweaks

RECENTS:
[*]Memory bar
[*]Immersive recents
[*]Clear all fab
[*]Clear all fab location

LOCKSCREEN:
[*]Double-tap to sleep
[*]Lockscreen Tuner
[*]Charging info
[*]Media cover art toggle
[*] Lockscreen Visualizer
[*] New Set Lockscreen Clocks
[*]Face auto unlock
[*]Fingerprint Authentication Vibration
[*]Lockscreen Tuner
[*]hide Clock and date widget
[*]Hide status bar items

BUTTONS:
[*]Powermenu tweaks
[*]H/W keys customisation
[*]Volume button tweaks

MISC:
[*]Launch music app on headset connection
[*]Battery light charging customisations
[*]App Ops

DotUICenter:
[*]Accent Color Manager
[*]Qs panel Customisation
[*]Misc features
credits-png.2111


DotOSteam
AOSP
JDC Team
Aosp Extended
Dirty Unicorns
And all other open source Devs/Teams.


team-png.2112


Mohan CM - Founder/Core Developer
Sam Grande - UI Developer/Project Co-ordinator
Iacob Ionut - UI Developer/ Core Developer
Hari Ambadi - Core GFX/Visual Designer

Special thanks:
Alexc Brookes
- Arts & Wallpaper Designer
Paul Petrov - Arts & UI Designer

Important Links
https_-2f-2fraw-githubusercontent-com-2fdotos-2fxda_template-changelogs-2fmaster-2fimgs-2fo-20-png.2113


Liked The ROm? Want to Help Us? Then gift us some credits

sources-png.2114


https_-2f-2fraw-githubusercontent-com-2fdotos-2fxda_template-changelogs-2fmaster-2fimgs-2fo-20-png.2115

dot
OS source

dotOS-Device Sources

https_-2f-2fraw-githubusercontent-com-2fdotos-2fxda_template-changelogs-2fmaster-2fimgs-2fo-20-png.2116

Google Plus Community


https_-2f-2fraw-githubusercontent-com-2fdotos-2fxda_template-changelogs-2fmaster-2fimgs-2fo-20-png.2117

Telegram Group
Telegram Channel


Website

REPORTING BUGS!
As soon as the problem occurs, take a logcat!
for more READ THIS

https_-2f-2fraw-githubusercontent-com-2fdotos-2fxda_template-changelogs-2fmaster-2fimgs-2fo-20-png.2118

XDA:DevDB Information
dotOS, ROM for Zenfone3


Contributors: Nguyenhung9x,Chautruongthinh,makorn645,Planet-X
Source Code: https://github.com/DotOS

ROM OS Version: 8.x Oreo
ROM Kernel: 3.18.122
ROM Firmware Required: Must be On latest Firmware
Based On: AOSP

Version Information
Status:
beta
Current Stable Version: v3.0
Stable Release Date: 2019-02-04

Hình ảnh : Qua tết update​
 

Attachments

Last edited:

nguyenhung9x

Zen Master
1/4/18
448
356
63
21
#2
New build update official 20/09/2018
+ zenfone3: audio: Cleanup and improve volume
+ zenfone3: init: Enable early boot animation start
+ zenfone3: WW-15.0410.1807.75 update vendor
 

nguyenhung9x

Zen Master
1/4/18
448
356
63
21
#3
New build update official 23/09/2018
+ zenfone3: Build VR HAL
+ zenfone3: Disable inline xattr feature for F2FS formatted /data
+ zenfone3: use DU Hardware Key overlays
+ zenfone3: init: new DPI for ZE520KL
+ Update kernel
 

nguyenhung9x

Zen Master
1/4/18
448
356
63
21
#5
New build 28/09/18
- Enable smartPixel
 

Facebook Comment