[Non-Root / rom CN] Cài tiếng Việt cho ROG Phone II Tencent

Phú© Anh Phú© Anh
Bài viết: 313 Lượt thích: 179

Có một số người dùng không muốn chuyển sang rom WW, vẫn sử dụng rom CN vì sự ổn định cũng như là nhận được update OTA từ phiên bản này vì thế mà bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cài tiếng Việt cho máy mà không cần phải Root.
  • Nhược điểm: Tiếng Việt sẽ chỉ được tối đa 70%, còn lại sẽ là tiếng Trung Quốc
  • Có 2 cách:
    • Cách 1: có sử dụng máy tính và tiếng Việt đạt gần 70%
    • Cách 2: không cần sử dụng máy tính và tiếng Việt đạt khoảng 50-60%
Công cụ cần

_ Điện thoại với ngôn ngữ là Tiếng Anh (English)
_ Máy tính (Desktop hoặc Laptop)
_ Tải và cài đặt Minimal ADB tại link sau: androidfilehost
_ Bật USB Debug ở trong Developers Setting
+ Nếu chưa bật Developers Setting thì bạn hãy vào Setting -> System -> About phone -> ấn liên tục vào Build Number cho đến khi hiện hiện thôn báo hoàn thành​
_ App MoreLocale
Mở app tiếng Trung có sẵn trong máy như hình dưới để tải Google play, sau đó vô Google play tải app MoreLocale 2 (tải xong thì không được phép mở / để đấy đã, mở sau)​
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2Fs960x960%2F68266441_2475946002642233_722637683595149312_o.jpg%3F_nc_cat%3D109%26_nc_ohc%3DbZygnhfaojQAQk4UohjyO7xQKtTVHzXySSQi88gJkF3eF49cIKuV6WRlg%26_nc_ht%3Dscontent.fhan3-1.fna%26oh%3Ddde02c62d3759c62f412d63a1f240a34%26oe%3D5E8089F5&hash=1a8d75c6619441772a8bbb5b755590e0

Các bước thực hiện

Bước 1:
Kết nối điện thoại với máy tính qua cáp.​

Bước 2:
Vào thư mục C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot, chạy cmd-here.exe trên máy tính.​

Bước 3:
Nhập lệnh:​
Mã:
adb devices
-->> Enter​
Mã:
adb shell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale
-->> Enter​
Mã:
android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
-->> Enter​
Khi nhập các lệnh trên, trên điện thoại sẽ hiện ra một vài thông báo -->> chọn OK
Bước 4:
Mở app MoreLocale 2 lên -> Chọn dấu 3 chấm ở góc trên bên phải -> Add locale
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2Fs960x960%2F67656832_2475946072642226_592226593699528704_o.jpg%3F_nc_cat%3D104%26_nc_ohc%3DLSJUX1aDNNIAQkMJ3cSGiLaX56MLie0skeeXPHa3qjt-t2YkKJUzc1pkg%26_nc_ht%3Dscontent.fhan4-1.fna%26oh%3Db45c0cd904e608fb0b0c3859b79e8c6a%26oe%3D5E8B86D1&hash=a8c9d8451f6a22b96d44cc948b4ff088

Xuất hiện các mục sau:​
  • Mục label: đặt tên tùy thích
  • Mục Language: Chọn iso, kéo và chọn Tiếng Việt
  • Mục Country: Chọn iso, kéo và chọn Việt Nam
  • Mục Variant: Bỏ trống
----->>>>> chọn Add để thêm ngôn ngữ và vùng quốc gia mới ------>>>>>> Nhấn chọn ngôn ngữ và quốc gia vừa thêm (khi chọn nó sẽ hiện màu xanh như hình bên dưới:​
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2Fs960x960%2F68375713_2475946095975557_4624282556211134464_o.jpg%3F_nc_cat%3D100%26_nc_ohc%3DTf8V9-sL5T0AQklcM5UYCuMBEgoqGi6ESUPFDiW5UaWGg-V_n38CzRjXw%26_nc_ht%3Dscontent.fhan3-3.fna%26oh%3D7cfafd783b8c39f325af36af790a5c8f%26oe%3D5E4F487B&hash=98b323ace6743ca59552cb7b7a8fd063

Cách khác

Cách này thực hiện hoàn toàn trên điện thoại, không cần đến máy tính.
Bước 1:
Tải app Setting Database Editor​
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2Fs960x960%2F69625068_2623740984520157_1486011194962608128_o.jpg%3F_nc_cat%3D106%26_nc_ohc%3Dqxygd9AIms4AQnsEjBMz4Az5NbcnOVjJNPTvdmzeQDtuQ_zb8Z6KKQIDg%26_nc_ht%3Dscontent.fhan3-3.fna%26oh%3Dbb7359e00644772363095111588dfbf7%26oe%3D5E421891&hash=5f3d8294d2f0a20728c470a0edd5e1db


Bước 2:
Mở app kéo chọn vùng khoanh đỏ
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2Fs960x960%2F70011588_2623741024520153_3695648543063670784_o.jpg%3F_nc_cat%3D109%26_nc_ohc%3DKYs1cI9EwmUAQkXTc-ZyoLvStCu9E0Y3bXD2umXyevB4x5GzeMe-TcACw%26_nc_ht%3Dscontent.fhan3-1.fna%26oh%3Dbb62ebcc809e5d6567eb5763da7abe8b%26oe%3D5E51523F&hash=5f55d015397e6fad6f787bd8fb651e4a

-->> Chọn Edit Value:​
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2Fs960x960%2F69650217_2623741051186817_5788149742022164480_o.jpg%3F_nc_cat%3D100%26_nc_ohc%3DWeUpG2CKn7QAQkLR9ntAS2YRALrmXDAgHD-OK6uWSwmGXe1BldrZ3Mh0Q%26_nc_ht%3Dscontent.fhan3-3.fna%26oh%3Daadd950c788d841c660d4ebdbb6cd3b3%26oe%3D5E82AA42&hash=b160f04062a5d9264a7995c6c26ae170

-->> Đổi us-US thành vi-VN
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2Fs960x960%2F69875678_2623741087853480_2068481886413389824_o.jpg%3F_nc_cat%3D106%26_nc_ohc%3DPr4cMxPE12oAQk9DfnrWF7tqD3P9wJ61j-KYMBKD35X60LVeyJyF04tAw%26_nc_ht%3Dscontent.fhan3-3.fna%26oh%3D3a89645cacb36c8d1ac1b9f61b72f50e%26oe%3D5E88AEB7&hash=bab847fe97e1439a2ea77d2bbfffade8

-->> Save Change -> khởi động lại máy​
 
Last edited:

Facebook Comment