Những điều cần biết về ROG Aura

ZENNY ZENNY
Bài viết: 783 Lượt thích: 347
ROG Aura là một tiện ích được thiết kế để tùy chỉnh các hiệu ứng ánh sáng bàn phím RGB của máy tính xách tay chơi game của bạn.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F02%2F16%2Ffaad6138-3b88-46c8-bbbc-37cb86f79f53.png&hash=6ff26d06387c1f0b35b83542ebd11f51

Đặc tính :

1. Cung cấp hiệu ứng cơ bản và tùy chỉnh

2. Thông qua Bộ chọn màu có thể Chọn từ 16.777.216 màu sắc

3. Chỉnh sửa và hiển thị các hiệu ứng trong thời gian thực

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F02%2F16%2Ff23cfeb3-b3f8-4a53-9f04-5d1af820168e.png&hash=45eb4176416821b0ee99cee0e0f38719

Tác dụng RGB cơ bản

  • Có 9 hiệu ứng cài sẵn để lựa chọn : Static, Breath, Color cycle, Wave, Star, Rain, Reactive, Laser, Ripple
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F02%2F16%2Fc04f40dc-226b-4d59-824b-e70b1b9d78ce.png&hash=fbf2a531bbf42c83342e476e43767ed4


Tùy chỉnh tác dụng của RGB

1. Có 3 thiết lập hiệu ứng tùy biến mà có thể chỉnh sửa để tạo ra một hiển thị ánh sáng RGB độc đáo.
2. Màu sắc và các tác dụng có thể được gán cho mỗi phím .

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F03%2F01%2Ff049a61b-00df-4e18-837e-cd6fa3ef163c.png&hash=26adf78f2c26c7fc248c5967c0c8e506proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F02%2F16%2F2263f97b-8ea3-41d2-93e9-425979011b6f.png&hash=a4f76caddb85911cc477a9b9e50c2556proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F02%2F16%2Fe58f0226-fc3a-4374-81fd-36e3b32408da.jpg&hash=9a922c262c9559109c7bf3f41adb2e7c

Bộ chọn màu :

1. Chọn từ 16,777,216 màu có sẵn : 256(R) x 256(G) x 256(B)

2. Lưu giữ lên tới 10 màu sắc sử dụng gần đây nhất .

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F02%2F16%2F44b455d7-4ec3-4114-ae87-e8aa1ab7e918.jpg&hash=ac5e4680dedc11e296cbd4339b281a82
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment