Microsoft thừa nhận lỗi Tìm kiếm Windows 10 và Menu Start bị hỏng trong Bản cập nhật Patch thứ ba vừa qua

nguyenhung9x nguyenhung9x
Bài viết: 804 Lượt thích: 501
Bản cập nhật Patch thứ ba mới nhất của Microsoft (KB4515384) vẫn xuất hiện lỗi Windows Search và Menu Start đối với nhiều người dùng . Sau khi nhận được báo cáo trên nhiều nền tảng khác nhau, Microsoft cuối cùng đã thừa nhận những lỗi đó nói rằng họ hiện đang điều tra vấn đề và sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FgSimSrU.png&hash=22d69adc1794a65a9c196587eeda5fca

Mã:
Some users report issues related to the Start menu and Windows Desktop Search

Microsoft has received reports that some users are having issues related to the Start menu and Windows Desktop Search.
Affected platforms:
Client: Windows 10, version 1903
Next steps: We are presently investigating and will provide an update when more information is available.
Microsoft dự kiến sẽ giải thích những gì có thể đã gây ra lỗi cùng với ngày phát hành bản sửa lỗi.

Nguồn : mspoweruser.com​
 
Last edited:

Facebook Comment