Máy không dùng Screen mirroring được

2/3/20
4
0
1
24
#1
Cho mình hỏi bình thường máy mình bấm tyyeefn màn hình lên TV LG nó vẫn truyền bt nhưng bây giờ đt bấm truyền không tìm được TV nữa mà trong khi điejen thoại hãng khác đều được vậy là lỗi gì và cách fix ra sao xin chỉ dẫn ạ
screenshot_20200302-142824-png.9613
 

Facebook Comment