Lỗi ok google tự dộng bật

22/9/18
1
1
3
29
#1
zen 4 max của minhg bị cái lỗi ok google tự độ bật rất khó chịu fix ntn đây đã facto rs và up lại rom vẫn bị
 

Facebook Comment