Lỗi AirTriggers !!!!

#1
Up lên android 10 lại bị lỗi bị liệt cảm biến AirTriggérs ở bên phải khi chơi game, ức chế quá. Hjc hjc.
 

Facebook Comment