Lỗi Air Trigger

6/12/20
1
0
1
23
#1
Air Trigger của máy mình dù không bật, không chơi game nhưng khi chạm vẫn nhận, vẫn rung thì bị gì và xin cách khắc phục
 

Facebook Comment