Không biết để mặt [sad] hay mặt [smile] nữa

20/8/18
10
1
1
27
#1
Cuối cùng thì endgame cũng xảy ra. Chẳng còn ai ghé qua, nước chảy mây trôi. Ta đi qua nhau như người xa lạ. Hết vui rồi ta chia tay nhau thôi.
 
  1. Kudo @Thiên Nhẫn
    Cuối cùng thì endgame cũng xảy ra. Chẳng còn ai ghé qua, nước chảy mây trôi. Ta đi qua nhau như người xa lạ. Hết vui rồi ta chia tay nhau thôi.
    Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra ;)

Facebook Comment