Khắc phục lỗi "mất tiếng" trên LCD ASUS

ZENNY ZENNY
Bài viết: 793 Lượt thích: 352
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcontent.etilize.com%2FRearMaximum%2F1040885973.jpg&hash=9cd8d72546d9855ab87cd1e2198afbff

Không âm thanh

1. Hãy kiểm tra xem bạn đang kết nối với các cổng đầu vào / đầu ra đúng với máy tính của bạn và thiết bị âm thanh.

Có hai cổng thường gây nhầm lẫn:

i. Cổng đầu vào Audio
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F03%2F28%2F92bf924e-3929-4220-99f5-2f6e3ee8b566.jpg&hash=d9b0428b8fabe5dd538bfa6793facf50
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2016%2F01%2F08%2F6ffec384-4855-4b7e-9a8c-b265df43d281.jpg&hash=58d05bad828984b9693bbe1ecea44756
(nhận dạng như là cổng màu xanh lá cây): Nó cần phải được kết nối với máy tính nếu bạn đang sử dụng cổng tín hiệu VGA hoặc DVI nhưng muốn dùng âm thanh từ màn hình.

ii. Jack tai nghe
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F03%2F28%2Ff7dbd153-8fbe-4efb-921d-1e95d03baef0.jpg&hash=e7034725a0e26953ff71a8509eeaa2c6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2016%2F01%2F08%2Fd422344b-b8b2-4b90-8dc8-b330328ef189.jpg&hash=8793f0de242610fcf5353b7b340899c5
(nhận dạng như là cổng màu đen): Nó cần phải được kết nối với các thiết bị âm thanh của bạn cho đầu ra.

Lưu ý: jack tai nghe không có chức năng ghi âm.

2. Kiểm tra màn hình của bạn xem có loa đi kèm bên trong hay không hoặc bạn cần sử dụng jack tai nghe để kết nối với một thiết bị audio để sử dụng

3. Nếu bạn muốn chuyển nguồn âm thanh với cáp video, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng cáp HDMI-HDMI, DisplayPort - DisplayPort để kết nối với máy tính của bạn. Bởi vì chuyển đổi VGA / DVI sẽ lọc ra các nguồn âm thanh từ tín hiệu HDMI hoặc DP

4. Nếu máy tính của bạn không có cổng HDMI hoặc DP, vui lòng kết nối cáp âm thanh với máy tính của bạn để sử dụng.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2016%2F01%2F08%2Fe5b78bbc-c48e-4dce-bb3c-9959977eb8b8.png&hash=cb35afa0362654146a9f5f7dd4fed19c

5. Kiểm tra cài đặt loa trên PC

i. Chọn màn hình của bạn như thiết bị âm thanh mặc định

Đi tới Control Panel > Hardware and Sound > Sound > Change system sound

Trên Windows 10

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F11%2F05%2F25acb827-b145-47a1-b4c0-70801cb6d5ad.jpg&hash=fe64f0a434a983d43239fdbfd13e399e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F11%2F05%2Fb0fc8b84-039e-4f7c-a119-62f22a9e857a.jpg&hash=c8e75c8fc192348254727d62816173c3

Trên Windows 7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F11%2F05%2F53b9c1f2-257c-4233-a698-907c34743bfd.png&hash=feb6a6ff116ab2b6bcb5bbc1e91b2c39

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F03%2F28%2Fcbf8a256-28f8-40b7-a5e0-ead27739d73f.png&hash=b99f87166190750ff0a0d708faf67787

ii. Nếu bạn đang không tìm thấy loa màn hình trong danh sách, truy cập vào Device Manager trong Control Panel. Gỡ cài đặt và cài đặt lại thiết bị này một lần nữa và chắc chắn rằng các trình điều khiển card âm thanh máy tính được cài đặt đúng cách và kích hoạt.

(Ví dụ cho chip âm thanh Realtek trên PC/NoteBook)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2016%2F01%2F08%2F3f44568e-ffe9-474d-9a70-1e488b058820.png&hash=c9164cdcd23a88081cb3c3a801b70da1


6. Kiểm tra cài đặt loa trên OSD

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2016%2F01%2F08%2F7d3f35cd-c473-4418-bd08-019e68661688.jpg&hash=89aaf8cb5b7d424e570c35570d7b6670

i. OSD -> Sound -> Mute is OFF

ii. OSD -> Sound -> Source is Line in / HDMI / DisplayPort

Không thể điều khiền volume

1. Vui lòng kiểm tra bước 5 như trên;đảm bảo rằng bạn điều chỉnh đúng thiết bị âm thanh.

Hệ thống nhiễu hoặc âm thanh bất thường

1. Vui lòng kiểm tra trình điều khiển card âm thanh máy tính được cài đặt đúng cách và kích hoạt.

2. Di chuyển đi bất kỳ thiết bị di động mà tín hiệu có thể ảnh hưởng đến loa.

3. Jack cắm tai nghe 3.5mm (màu đen) của màn hình ASUS hổ trợ cáp /kết nối TRS. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng cáp tai nghe 3.5mm TRS.

Nếu bạn kết nối cáp tai nghe TRRS với jack cắm tai nghe 3.5mm của màn hình ASUS, bạn có thể nghe tiếng ồn điện tử ở âm thanh nền thông qua đầu vào cáp mic-ro TRRS.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F03%2F28%2F5559a05f-5d60-4645-8764-7a3ca17ed994.jpg&hash=8c6b86a7b669560a27a5491941801b4d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2017%2F03%2F28%2F34801d40-cc91-4fde-93c5-7557356c5013.png&hash=f6e4eb27ffb3185d99f581f7f6441c19
Từ trái sang phải:
Cáp âm thanh 3.5mm TRS (ASUS) / cáp TRS (iPod) / cáp TRRS (iPhone)

4. Reset lại màn hình của bạn

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2016%2F01%2F08%2F2ca6cfb1-b512-43a7-a914-d9d58d46a266.png&hash=32016e0496b7cc2a95bee4a4a440c34b
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment