Hướng dẫn tìm “thủ phạm” bóp băng thông Internet trên máy của bạn

Kenn Kenn
Bài viết: 543 Lượt thích: 124
Khi anh em tải vài bộ phim, game, … mà tốc độ tải quá chậm thì có khả năng là do một chương trình nào đấy sử dụng quá nhiều băng thông Internet. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra những chương trình nào đang sử dụng nhiều băng thông internet nhất để “giải quyết” chúng.
Sử dụng Task manager
Đầu tiên, bạn click chuột phải vào thanh taskbar, chọn mở Task manager.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FyKdcCslivRhyV3c-inqb3xlILkp_Hf_1tA348WN-zWFPnBKL1hzvIpZyTTTWksstJcprjr9BKiiYxE9KTQuo9FIZ07etciQGbM-EhGCAcGkhvu_66Se0zs23yoncKFdbajYxW37m&hash=581a4f82bab787651b75d01f4b0f4893

Tiếp theo trong tab Processes, bạn click vào đầu cột Network để Windows sắp xếp những chương trình nào đang sử dụng nhiều băng thông nhất.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FiaRmQ5fHrja9f1N5oibe8ErvIha25YOxxJuQsCso9Ska99eKclcPD4NT8u8NMympE_DS1tQ0lNU_s63yyl2SvzatgcexhGzXZ5oiEASPDpNW6F0HyH-04vWPb3rC_fwvb1gG7CdB&hash=fae7eaf1e3f446073f649ba261799289

Nếu Task Manager của bạn không thấy cột Network thì chọn click chuột phải vào bất kỳ đầu cột nào, tick vào dòng Network để hiện lên nhé.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Frn9tWeGaAySccJDrNI4zHQWSvoMIQec571zApRB4NeOVMyB7JVhjc8g_QMb_zHJc0iuHZN22lO-FZVmjJHTxnu4g0i-yCe0s9uz6pvEqrol4kvVSdAcmF4YIL8F1eAohLGJv1vTT&hash=3cbf5ab03694b4d1f4dfa1f3f3efcdea
Sử dụng Resource Monitor
Cơ bản thì Network chỉ hiện những chương trình đang sử dụng một lượng lớn băng thông và tính theo đơn vị Mbps. Nếu bạn muốn xem chi tiết hơn thì có thể chuyển sang tab Performance, chọn Open Resource monitor ở bên dưới.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F3HV_W7rzRppuhdmdjDnB8A_JafFz9avnDdR3BgL9m3uWyMwhVgeSoKDzPlT0DVFzgg3-Jdj7xK99zS47Tr9HV3_7bvbTY6jdxazjZci-OHB2ZVYCsijVxTMyJCHQmtD5LVmCBPdY&hash=06a3de50b179687a2c480eda42329788

Tiếp theo, bạn chọn tab Network để số liệu chi tiết. Trong này thì băng thông sẽ được tính bằng B/sec (Byte/giây) nên bạn có thể biết chính xác những áp nào đang “ăn” bao nhiêu băng thông.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F2cVWb8pcKdASlh3eP8x-JTTiKiOR3FrCMshX3ckxoZjmSl_lRnscWsaifokMKUBc0kWi59k_IB7_ERd-Pjxbkv67hsAtodnEcAEX1p7EOgVH8BtRw15lsHooi8cmPqLyDh-EPOtd&hash=b32ac94a85c6747c328b04c8dea79fd5

Nếu bạn nghi ngờ một chương trình lạ xuất hiện trong máy và ăn băng thông thì có thể click chuột phải vào nó và chọn search online. Bởi vì kết quả thường sẽ hiện ra bằng tiếng Anh nên các bạn phải có một ít vốn từ hoặc tra từ điển nhé.
Xem dung lượng các chương trình sử dụng trong vòng 30 ngày
Ngoài ra, Windows 10 cũng sẽ ghi lại dung lượng các chương trình đã sử dụng trong vòng 1 tháng. Bạn có thể xem bằng cách mở SettingNetwork & Internet.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FilZyxa39LDP27KnDbQrkNoev_OwZa_d6qnwf5YIP2Ov34rlhAtP5NvvXETasDoZY2NFysqj8SjTXWcuKZE5tIp5ycqF4BnE87MgctJdNT1dXe2Sdxrp2E2Rx0ZVllRlEY73v_Iqx&hash=f250e671ff1b87acbed054c3594a3428

Tiếp theo bạn chọn Data Usage và click vào dòng View usage per app.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FJLmHvgDXeUL4i0VyyyA5MRVEvsjw5FdwFbLJ3E-yQKXLWXMzWd2tnVugRU58CodnOMgf1r8avWWKKUKYeEEU0ZGo93NUx95xFvUeZGglDi014CMtfN7bPjCzx6mWVPEtkR_5HUYr&hash=a16b29fd5126c8c60de19e4e30141193

Những chương trình sử dụng nhiều băng dung lượng nhất sẽ hiện lên đầu tiên, còn những chương trình ít sử dụng hơn thì được xếp ở dưới. Bạn có thể căn cứ vào đây để xác định “thủ phạm” bóp băng thông của máy.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FApklU3MWLEdfNhMb_bfgq4BONfr766MCYqmj5AvBLzgS97kohrfoz8DG1C1xiHKpqfhWIb1KyuLskueUFzKSjQQVmNfgsdgOD_A815-7U1R32kH5QDjN0rSzZniVFBfOv9boryNE&hash=c060db7d9d9403f4146f3d9926a00827

Chúc các bạn thành công!
Tham khảo: GearVN
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment