Hướng dẫn mở khoá Zenfone 6 (2019) bằng nhận diện khuôn mặt

ZENNY ZENNY
Bài viết: 806 Lượt thích: 354
Làm thế nào để mở khóa Zenfone 6 bằng khuôn mặt? - How to use face Unlock Zenfone 6 2019
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.techtimes.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fasus-6z-zenfone-techtimes-2.jpg&hash=7b299877e2a01b6e83d2f5f386bbc2f5
Đầu tiên, bạn phải thiết lập nhận dạng khuôn mặt trước khi bắt đầu sử dụng khuôn mặt để mở khóa.

1. Trượt xuống từ phía trên màn hình để vào Quick Settings > nhấp biểu tượng Settings > Security & lock screen > Face recognition.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F06%2F14%2Fad85af06-13e4-42e0-8fce-98498061c940.png&hash=e7a38d54cbb7536dbc609b2a51f16091

2. Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký, lưu dữ liệu khuôn mặt của bạn. Có 3 tùy chọn trong Choose screen lock. Ví dụ dưới đây dùng Face + Pattern.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F06%2F14%2F56affc11-4358-4891-81ba-ebb0935b2d1b.png&hash=efbeb0ea8db6a502c009d38cc61d074d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F06%2F14%2F429a1e24-e3c9-4315-be9f-74ae9c850aa7.png&hash=04e455bc1d2be9ceb980573cfd7bb3c8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F06%2F14%2F5e20b51e-2a40-4ca5-8348-2c5f29df4bc4.png&hash=38c26e1d7f426b4a8a0bbe97122669e9


3. Cuối cúng, chọn cách bạn muốn thông báo hiển thị và bật mở khóa bằng khuôn mặt.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F06%2F14%2Ff7a9260f-08ab-477c-a90e-8c843b98d6b9.png&hash=3ba4fd7f74448275721b2804fd92b1e3

Để sử dụng mở khóa bằng khuôn mặt: sau khi mở màn hình, vuốt lên màn hình hoặc nhấp vào biểu tượng khuôn mặt để kích hoạt mở khóa bằng khuôn mặt. Camera trước sẽ tự động mở khi mở khóa bằng khuôn mặt được kích hoạt.
Khi khuôn mặt của bạn được nhận dạng thành công, điện thoại của bạn sẽ được mở khóa. Tuy nhiên, nếu xảy ra lỗi trong quá trình xác thực, vui lòng sử dụng phương thức mở khóa khác đã được thiết lập trước đó.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F06%2F14%2Fa9fe6a38-25f3-49ec-ae63-faa081fdbb6b.png&hash=29281d5b5c2570b67a589ddc85e6cfb2

Chú ý:
1. Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho ZenFone 6. Vui lòng theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất từ trang web chính thức của ASUS.
2. Vui lòng chú ý rằng mắt, mũi, miệng và các đặc điểm nhận dạng khác không bị che khi sử dụng nhận dạng bằng khuôn mặt.. Do đó, bạn không thể sử dụng chức năng mở khóa bằng khuôn mặt khi đeo kính mát và/hoặc khẩu trang/mặt nạ. Tương tự như vậy, nhận diện khuôn mặt cũng sẽ không hoạt động khi bạn nhắm mắt.
3. Các điều kiện như ánh sáng yếu, đặc điểm nhận dạng khác bị che bởi kính mát, khẩu trang/mặt nạ hoặc thiết bị không được giữ ổn định sẽ là nguyên nhân làm xuất hiện thông báo lỗi "face recognition unsuccessful" vì thiết bị không đủ dữ liệu để xác nhận khuôn mặt đã đăng ký. Căn chỉnh khuôn mặt người dùng ở giữa camera trước và nhấp vào biểu tượng khuôn mặt phía trên thông báo để thử lại.
 
Last edited by a moderator:
24/7/17
100
27
28
#2
lần mò sao vào đây, Zenfone 6 có bán đâu mà hướng dẫn, đọc bài chỉ thêm đau buồn.
 

Facebook Comment