Hướng dẫn Khôi phục PC của bạn và tạo ổ đĩa khôi phục với MyASUS System Diagnosis

ZENNY ZENNY
Bài viết: 833 Lượt thích: 365
Sau khi System diagnosis kiểm tra đã được thực hiện, MyASUS cung cấp các tính năng để khôi phục PC của bạn (Reset my PC) hoặc để tạo ổ đĩa khôi phục để cài đặt lại Windows 10 (Create a recovery drive) . Bài viết này giải thích ngắn gọn các bước về cách tiến hành các tính năng này.

Bên dưới mình sẽ hướng dẫn lần lượt các nội dung sau :
Reset my PC
Create a recovery drive
Reset my PC
1. Sau khi đang nhập MyASUS, từ bân trái menu bấm System diagnosis
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F11%2F11%2Fef5fbb1d-fc8a-4477-a93c-695fa8bef90b.png&hash=65c6b86af8b4fc78002f8b1030e0b6c6
và trong bất kỳ bài kiểm tra nào bấm [Checkup] .
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FQknuzAM.png&hash=bc43171972ed676dcdaad13d372bb153

2. Ngay sau khi thử nghiệm hoàn tất, nhấp vào [Last result] và cuộn xuống cuối trang. Nhấp vào [Reset my pc] .

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FhYEkIyE.png&hash=5d509919e681a499e8c3a4268787c2ff


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FuXS4KOC.png&hash=0b4533b85056511b624e730f8a8a802d

3. Bước sau đây sẽ xóa tất cả các tập tin cá nhân. Xin lưu ý nếu cần thiết sao lưu tập tin của bạn . Nhấp vào [Remove everything].
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fvc4AjHG.png&hash=4bf77a09e083e3376873bbdafbe4d4bc

4. Bấm [Just remove my files].
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FCInrNgD.png&hash=8ee072897ae7f6781e9ece7f7775c749

5. Nhấp vào [Reset] để bắt đầu đặt lại PC, sau đó hệ thống sẽ khởi động lại nhiều lần. Ngay sau khi hoàn thành, PC sẽ bắt đầu khởi tạo.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZIsMhHr.png&hash=b4edee795db01e22c68ba18e8d7cb74d

Create a recovery drive
1. Sau khi đang nhập MyASUS, từ bân trái menu bấm System diagnosis
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F11%2F11%2Fef5fbb1d-fc8a-4477-a93c-695fa8bef90b.png&hash=65c6b86af8b4fc78002f8b1030e0b6c6
và trong bất kỳ bài kiểm tra nào bấm [Checkup] .

2. Ngay sau khi thử nghiệm hoàn tất, nhấp vào [Last result] và cuộn xuống cuối trang. Nhấp vào [Create a recovery drive].

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FN7pQys1.png&hash=90354be13ec2b9e5735e8aa60bcc68ae

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FN7pQys1.png&hash=90354be13ec2b9e5735e8aa60bcc68ae

3. Một cửa sổ bật lên trên màn hình nền để tạo ổ đĩa khôi phục. Lắp ổ flash USB có dung lượng lưu trữ tối thiểu 16GB cho PC. Xin lưu ý rằng sau quá trình này mọi thứ trên ổ đĩa sẽ bị xóa hoàn toàn . Nhấp vào [Next] và đợi trong vài phút.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FvT22kAV.png&hash=c5a211f4b46f987ca67ce280cc532a33

4. Vui lòng xác nhận ký tự ổ đĩa của ổ flash USB là cái được dùng để tạo ổ đĩa khôi phục (ổ D: được gán cho ổ flash USB, như được hiển thị), để ngăn dữ liệu hoặc tệp bị xóa nhầm vào USB .
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FA0BsA7B.png&hash=849f8ac0a85d56cfb7d54c7b18223d5b

5. Thông báo này là cảnh báo rằng trong suốt quá trình mọi thứ sẽ bị xóa . Hãy chắc chắn rằng tập tin đã được sao lưu. Nhấp vào [Next] để tiếp tục.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2019%2F11%2F11%2F0f6653a3-9c91-43c1-8292-09911b3cf324.png&hash=8ddd9977a2623a8faf1c08f97aa8e1de

6. Đợi cho đến khi quá trình hoàn tất và nhấp vào [Finish] để kết thúc quá trình.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FkzcrLRR.png&hash=edbfa2c974e5530dc96b0bfb175e2752
 
Last edited:

Facebook Comment