Hướng dẫn đồng bộ hóa thiết lập Philips Hue của bạn với phần mềm ROG Aura

ZENNY ZENNY
Bài viết: 793 Lượt thích: 352
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FkY5szkOOSoM%2Fmaxresdefault.jpg&hash=3aab2f63e75aef39f2a45acf8c7bb873


1. Sử dụng ứng dụng Philips Hue để đảm bảo rằng tất cả các đèn Hue bạn muốn điều khiển được nối với cầu Hue và đồng bộ với Aura.

2. Đóng ứng dụng Hue.

3. Đảm bảo rằng cầu Hue và PC của bạn được kết nối với cùng một bộ định tuyến mạng thông qua Wi-fi hoặc Ethernet.

4. Trong phần mềm Aura, vào Settings > Hue section và nhấp vào ‘Hue Bridge Setting’

5. Sau đó, cửa sổ thiết lập cầu Hue mở ra. Nhấp vào ‘Tìm kiếm’ để Aura tìm kiếm các cầu Hue sẵn có

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2F1cd7edc9-f286-4e74-96dd-626a51e4da1a.png&hash=009afd3981191730021000dd9df92a25

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2F9afbdc95-e4db-488a-a8e1-3c0809b24b60.png&hash=70ea0e80de276d062e9683ef5550c237

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2F553ffc6e-6322-4a04-a701-5eb1ea58da22.jpg&hash=de4d9e7afe8f6e6a8c341b6e47601c28

6.Khi tìm kiếm hoàn tất, cửa sổ thiết lập cầu Hue liệt kê tất cả các cầu Hue có sẵn. Chọn một cái bạn muốn đồng bộ hóa với Aura và nhấp vào thiết lập.

Bạn cũng có thể đồng bộ Aura chỉ với một cầu Hue tại một thời điểm.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2F25e6a5d2-a2d2-4d80-bb83-0de78a7f9fe8.png&hash=609d545f11899ed66ef63a491228fecc

7. Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối với cầu này, Aura sẽ yêu cầu bạn nhấn nút push-link của cầu Hue trước khi thiết lập kết nối với Aura.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2F3e583a3f-c871-43fe-b25d-0927058f4ee1.png&hash=2a5275b87d8bf1aceb3a64a0affd3502

8.Aura sau đó sẽ yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn của bạn trước khi bắt đầu kết nối với cầu.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2Fec8bdc82-7884-4302-a188-9b362b5375d3.png&hash=94bcb205831688adb34c97b8c72717d9

9. Chờ cho Aura hoàn tất kết nối với cầu Hue. Một thông báo xác nhận sẽ bật lên khi quá trình được hoàn tất. Nhấp vào ‘Thoát’ để hoàn tất kết nối.

10. Chờ cho giao diện người dùng Aura cập nhật

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2Fdd286693-8b13-4608-9c0d-284fe4ce1a88.png&hash=eaebe0230841d7a7a1d5d2e1a1132a06

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2F51bec984-f81a-4734-8d1e-6b73ef57a586.png&hash=9137e09cfb6a67d8719bdc86cfb0919b

11. Biểu tượng Hue sẽ xuất hiện trong giao diện người dùng Aura và sẽ đồng bộ với các thiết bị Aura khác

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2F05871a3a-b09e-4956-977c-87a874ddb5f3.png&hash=0bb4c84c0aaaa7549c7eeae8c82d153e

12. Đèn Philips Hue chỉ có thể đồng bộ với các thiết bị Aura Sync khác dưới hiệu ứng Static, BreathingColor cycle.

Đối với các hiệu ứng khác, đèn sẽ tĩnh nhưng bạn vẫn có thể thiết lập màu sắc của chúng trong phần COLOR/By Areas nếu hiệu ứng cung cấp tùy chọn này.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkmpic.asus.com%2Fimages%2F2018%2F05%2F10%2Fe43bd445-8ab4-4c22-a131-f3dd276134dd.jpg&hash=01a43d970c90215583054a281dad295c

Các vấn đề liên quan

Câu 1: Tôi nên làm gì nếu ánh sáng AURA không hoạt động đúng?
Trả lời 1: Vui lòng thử khởi động lại Lighting service thông qua Task manager và khởi chạy lại phần mềm AURA và / hoặc khởi động lại hệ thống của bạn.

Câu 2 : Tại sao "Sync at Shutdown" không hoạt động khi tắt máy tính của tôi?

Trả lời 2 : Tính năng "Sync at Shutdown" chỉ áp dụng cho đèn LEDs bo mạch chủ (không bao gồm tiêu đề RGB hoặc ADD).
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment