Hướng dẫn cập nhật Android O trên Zenfone 3 ZE520KL [OFFICAL]

ZENNY ZENNY
Bài viết: 686 Lượt thích: 305
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPfO5JRU.png&hash=993030bab483f7a33b234b884f06d52c
Asus đã tung bản cập nhật Android O cho Zenfone 3 ZE520Kl, mời các bạn cập nhật để trải nghiệm những đặc điểm nổi bật của bản cập nhật mới này. ASUSZENFAN sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể như sau :
Bước 1: Vào "Cài đặt".

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.tgdd.vn%2Fhoi-dap%2F930041%2Fcap-nhat-phan-mem-zenfone-3-max-4.jpg&hash=bef741b43b7a07d7f4b29dac60603540
Vào "Cài đặt".
Bước 2: Chọn "Bản cập nhật hệ thống".

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn2.tgdd.vn%2Fhoi-dap%2F930041%2Fcap-nhat-phan-mem-zenfone-3-max-1.jpg&hash=4b342bfb0f58f02dc0a88c037ec9ac96
Chọn "Bản cập nhật hệ thống".
Bước 3: Chọn "Kiểm tra bản cập nhật".

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn4.tgdd.vn%2Fhoi-dap%2F930041%2Fcap-nhat-phan-mem-zenfone-3-max-3.jpg&hash=f3d655f598ca913017342f05f586977f
Chọn "Kiểm tra bản cập nhật".
Qua bài viết nâng cấp hệ điều hành Android trên Asus Zenfone 3 ZE520KLmong giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công !


Screenshot: (Tổng hợp từ FB)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft31.0-8%2F27173885_844292859088889_4108672466564546236_o.jpg%3Foh%3D076f32ffcfb5be6b055674ad440d3061%26oe%3D5ADE22EC&hash=cb60c70770ed7dd7e07169e665d02b06

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft31.0-8%2F27173741_844292595755582_4410303344410429436_o.jpg%3Foh%3De56567145e52fbf2fc441190edf4f7d5%26oe%3D5AE691A2&hash=be27a35e561fb41d562d26b92a9e7dbf

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F27072459_969830709822308_1257090789423408137_n.jpg%3Foh%3D7899d818aa7bfd4745e0902a7b3d7082%26oe%3D5AE9443D&hash=2e1eb0c7b53361f3ca84f1b220d3cdb4

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F27331708_1515393805244662_549805145564103389_n.jpg%3Foh%3D30def41923f87b79e3906a1dc447e042%26oe%3D5AF18380&hash=71730015886ebd40a57241ee635defaf

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F27332371_1515393848577991_3190553864672340074_n.jpg%3Foh%3D9b8be518d39dbf47fa281f6bc54b772c%26oe%3D5B1EB9ED&hash=60cc4fbea61d839cfc92aa0a1ad47922
 
Last edited:
31/7/17
6
0
1
#2
zen2 ze550ml lên được mấy hả ad
 

Facebook Comment