Gửi tin nhắn Sms thường bằng trình duyệt trên máy tính

30/10/17
25
6
3
30
#1
474b72c21310f14ea801-jpg.5991
b94600ce611c8342da0d-jpg.5992
Cũng giống như gửi tin nhắn vs đồng bộ tin nhắn Zalo từ điện thoại qua máy tính vs ngược lại, thì nay đã có thể gửi tin nhắn Sms thường từ điện thoại qua máy tính vs ngược lại, nhưng trước tiên là bạn phải sử dụng ứng dụng gửi tin nhắn của Google nào chưa có thì bạn có thể tải từ CH Play. Sau khi tải xong, bạn mở lên, biểu tượng 3 chấm. Chọn Messages cho web, sau đó đăng trình duyệt máy tính với https://messages.android.com/, hiện lên bạn sẽ thấy khung QR code, quay trở lại ứng dụng gửi tin nhắn của google khi bạn chọn messages cho web, sẽ hiện lên “ Trình quét mã QR “ bạn đưa vào trình duyệt máy tính nó sẽ quét, sau đó nó sẽ đồng bộ giữa điện thoại lên máy tính vs ngược lại. Gửi tin nhắn Sms, bạn chọn Start Chat, cạnh bên là danh bạ cũng được đồng bộ, bạn cũng có thể tìm kiếm danh sách bạn bè…y như bạn đang gửi trên điện thoại. Bạn muốn tin nhắn trên máy tính cũng có Dark mode ( màn hình đen ) chọn ( Enable Dark Mode ), đều này làm tương tự trên điện thoại, vs đều tất nhiên bạn cũng có thể gửi tin nhắn chọn 1 trong 2 sim để gửi tin nhắn đi, bị trừ cước phí, vs cũng có thể xóa tin nhắn mà không cần điện thoại ở kế bên

e3ca8bd6eb04095a5015-jpg.5996
 
Last edited:

Facebook Comment