Góc deal ngon quạt phun sương chỉ còn 1000VNĐ , tối nay 0h

ZENNY ZENNY
Bài viết: 686 Lượt thích: 305
Mình xin đi ngay vào đề , dạo facebook mình lụm được deal này khá ngon của Sendo, anh em nào hứng hú có thể theo dõi canh me và hốt hàng :D
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F54525441_636637900108746_7601316120703795200_n.jpg%3F_nc_cat%3D102%26_nc_eui2%3DAeFYIZMoyl8JGap-G8Islvta8p15V3a2_t5PmM4OmjoQZKASh1BYOH1lGgLhpmah_ob0AaXVjRApxNcrBgZ8uKSm6OfBA_rySOE3EtTcLhMNZw%26_nc_oc%3DAQm4Am0FujIpZJeIPaBl9lAgmXT2bowJEq8U102UQUJHkEGXKqrNT3pTHKvmqtWPxR8WPW7c_MqxAu1TLE9ykYvw%26_nc_ht%3Dscontent.fvca1-1.fna%26oh%3Dcf9598690caaa63735e28c436b9361ff%26oe%3D5D0AA26B&hash=96f2f69cbf5db2596c9b8e0986015bf8
Thời gian sale: 0h tối nay
Quạt phun sương: https://shorten.asia/YHvwkVwf
Hộp 18 Gói Nescafé Việt: https://shorten.asia/k6uJUrpr
Nước xả vải Comfort: https://shorten.asia/ARN583ph


Chúc các bạn săn được deal ngon
 
Last edited:

Facebook Comment