[FOTA UPDATE - WW_16.0611.1901.1] [2019/02/12] - ZENFONE 5

Kudo Kudo
Bài viết: 762 Lượt thích: 555
asus-zenfone-5-ze620kl-jpg.3058

VERSION
16.0611.1901.1

MODEL NAME
ZenFone 5 (ZE620KL)

NGÀY PHÁT HÀNH
2019/02/12

NHỮNG THAY ĐỔI

1. Cải thiện những vẫn đề liên quan đến thẻ Sim

Kể từ ngày phát hành, hệ thống sẽ đẩy bản cập nhật lần lượt đến các thiết bị, cần mất vài ngày để hoàn thành cho tất cả các máy. Nên nếu chưa nhận được cập nhật, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Bạn có thể check cập nhật theo huongs dẫn:

“System updates” in [Settings] >[System]
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment