[FOTA-UPDATE] ROG Phone ZS600KL_CN_15.1630.1812.68

21/12/18
38
37
18
20
#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.androidheadlines.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FASUS-ROG-Phone.jpg&hash=ec5781577fda0c546e87fdb0a6a863a7

VERSION
15.1630.1812.68

MODEL NAME
ROG Phone(ZS600KL)

NGÀY PHÁT HÀNH
2019/02/12

NHỮNG THAY ĐỔI :
1. [Game Center] Đã xóa công tắc chính của cài đặt ánh sáng Aura. Người dùng cần điều chỉnh lại cài đặt.
2. [Game Genie] Khắc phục âm thanh quá nhỏ khi ghi video game
3. Đã khắc phục sự cố Twins app, trong đó WeChat trùng lặp được sử dụng để đăng nhập vào các ứng dụng của bên thứ 3, chẳng hạn như Free Fire, TikTok và Kings of Glory.
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment