Đừng để file update Windows cũ chiếm ổ cứng của bạn, đây là cách xử lý chúng

Kenn Kenn
Bài viết: 543 Lượt thích: 124
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fnews.gearvn.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2FDSSFGASHWSHFSDND-1068x712.jpg&hash=626d25388921584bc8e4d27c0cf6167c


Thông thường sau khi hoàn tất việc cập nhật Windows, các file cập nhật sẽ được lưu vào trong máy của bạn và dần dần sau nhiều lần cập nhật khác, các file cập nhật cũ sẽ “chồng chất” lên nhau ngày càng nhiều làm chiếm dung lượng ổ cứng. Chính vì thế nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa file cập nhật Windows cũ để giải phóng dung lượng bộ nhớ trên Windows 10.
Bước 1: Đầu tiên bạn bấm vào Windows và gõ Disk Cleanup rồi Enter.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FH-EmY7ViVUWY1Pq8jtYyPcxf6T1lDd1XMY7DaGofb_N1nFOc5nLzm0afg6qzDMUp-zNvokZ7hCt733O_1J2UvRDvshMw3UFdOzejlHLI6uD-bmYJu8mJO8iZnE9hUVcDmD2H6DWc&hash=d189a278e2850c80c35a0ef4cbc8dd21

Bước 2: Trên màn hình sẽ hiện ra cửa sổ chọn ổ đĩa thì bạn chọn ổ đĩa C rồi chọn OK.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2FVAiTPy3898Id0kQrWCl5XMW5l8Lak6DWe9Okitwczy7mc05jUiZ34ejm7Umsva45qE0sKOYR9Tr2MxgQq8aTFc-EpsntPTFreA12hWh6bA2_u9UpsZWDNve90RuKv-HzuWAVqxuB&hash=a43e05b2120f4b4f89326fc533a2fbec
Bước 3: Tiếp theo bạn chọn dòng Clean up system files.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F3ld9ZnPLVBJHWQedXBBPTCUqPjRVCHI5qNPEoIewsaSPsSY-EINip4EKH3cuMxr0-PP0uazMlwxGDWxOvYXj_iK8EOChkLuz_C91lEC6dSbkwmJKV8jQ0jfL3vomkhpE4M7mkbrP&hash=1cd01611e8a571b921fdea39f98bd386
Bước 4: Sau đó chọn ô Windows Update Cleanup rồi chọn OK.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F0SEwm62M69KuSOk1WK_ddDpFNHQorSlh9b8p0m_AELh4hU2ndomVlbiUV7DGkw_f2EljEwQgzkycEsa9Keym9qtmIS8xNlUF_TaJvfDd5rTtAj924E_ZU5bGSZxYMv_cdaeAA80i&hash=1cd61f75862029c7b3d5d0fc17debeb6
Bước 5: Cuối cùng chọn Delete files.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FgVFu5lbZ1IsxvTpz--V2dvfR684MbGjLshaQKPGUIl9r_eUCYxyGHp6P5EdsUWLAk1ivbrOH7-QEpnBpDuypgG-kud_mVJ3PgE5rhfDut0Q04ubRENAYMNF0cHEeARzwKLEgPupb&hash=ed473d848693dccf099304d76139ecaf
Bây giờ bạn chỉ cần chờ cho máy tính quét và xóa hết các file cập nhật cũ là được.
Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách xóa các file cập nhật Windows cũ trên Windows 10. Chúc các bạn thành công!Tham khảo : GearVN
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment