Chia sẻ bộ ảnh nền 2K cho điện thoại với nhiều chủ đề đẹp mắt

Kenn Kenn
Bài viết: 543 Lượt thích: 124
proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffptshop.com.vn%2Fuploads%2Fimages%2Ftin-tuc%2F68771%2FOriginals%2Ffa3.png&hash=123a6c0dc159f202d644014a5f7e3095


Chia sẻ thêm với các bạn một số hình nền đẹp dành cho smartphone, trong đó gồm có hơn 100 tấm ảnh độ phân giải 2K với nhiều chủ đề khác nhau, có thể dùng được cho cả những dòng máy có kích thước màn hình lớn. Mời các bạn cùng xem qua ảnh mẫu trong bài viết và tải về sử dụng nếu thấy thích nhé.

MỘT SỐ ẢNH MẪU:
(mình nén lại cho nhẹ nên không được nét lắm, các bạn có thể xem qua link Google Photos nhé)

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyJIx.jpg&hash=a43e62573b082050a394fcc9c36164a9
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyLX1.jpg&hash=10d9eb4f7a1050c71b60c7894b8e9539
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyRNB.jpg&hash=158db49bdd4843de5db90e41535158c2
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyaaK.jpg&hash=ab93349b60897c96b999a3c678162992
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyhB5.jpg&hash=9fc637dcbf45c7bfd29354127efb0f49
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XylC6.jpg&hash=d874a9ad5f612270b2a0473ee7a7c765
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XymfE.jpg&hash=18f6e836d5e2731870269e309bce494b
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyI28.jpg&hash=fe56e27476cde8dc13788ba3bb21e471
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyZGr.jpg&hash=a02f26909e796c42d4b7972137cf213a
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyyAd.jpg&hash=2ae59a34cde79f4cb285bb265e874646
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyPZg.jpg&hash=d17df1232e5db12b80eed5f3a9403ef0
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fphoto.techrum.vn%2Fimages%2F2020%2F02%2F07%2F4XyrXZ.jpg&hash=8e668c2e4fefa74fb9b8072773bc1eed

TẢI VỀ ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO: (phù hợp nhất cho các dòng máy sử dụng màn hình theo tỉ lệ 18:9)
Tham khảo : TECHRUM
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comment