Cập nhật thất bại? Bác nào hỗ trợ e với ạ!

#2
máy của bạn chưa chuyển mã nhé. chuyển mã sang ww là có thể update được
 
  1. Phú© Anh TIME
    Không bạn ạ, để kiểm tra máy đã chuyển hay chưa thì bạn tải app DRM Info trên CH play về, ở mục Fingerprint nếu có chữ "WW" thì máy đã được chuyển còn nếu vẫn là chữ "CN" thì là chưa

Facebook Comment