unlock 90fps rog phone 5

  1. nguyenhung9x

    UNLOCK 90 FPS CHO ASUS ROG PHONE 5 (KHÔNG ROOT)

    Lại một thủ thuật hay , nay mình xin chia sẻ anh em cách unlock 90 fps cho Rog Phone 5. Như anh em biết Rog Phone 5 có màn hình 144Hz nhưng Asus có thể họ quên thêm một option 90Hz cho người dùng lựa chọn. Tùy chọn 90fps giúp anh có thể tiết kiệm pin hơn và trải nghiệm ngon hơn 60fps. Anh em làm...