rog phone 3 chuyển mã ww

  1. Phú© Anh

    Hướng dẫn chuyển mã sang WW (Quốc tế), nhận update FOTA cho ROG Phone 3 Tencent

    Yêu cầu: Bắt buộc phải có máy tính và nên là máy tính có RAM tối thiểu từ 8GB trở lên và nên dùng máy chạy Win 64bit, nên là Win10 (Nếu RAM thấp hơn, bạn đen thì bạn dính lỗi) Chú ý: Nếu có dữ liệu quan trong trong máy, hãy sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện các bước dưới đây. Hướng dẫn dưới...