rog phone 2 update android 10

  1. Phú© Anh

    [FOTA Update WW_17.0240.2007.27] ROG Phone II update

    * Thông tin cập nhật : Phiên bản: WW_17.0240.2007.27 Model : ROG Phone II (ZS660KL) Ngày phát hành: 16 tháng 7 năm 2020 Lưu ý: Vì máy chủ đẩy thông báo cập nhật đến các số sê-ri khác nhau bằng cách lô, có thể mất một tuần để bạn có thể nhận được thông báo OTA, hãy vào [Settings] -> About ->...
  2. nguyentoandophuong

    Rog phone 2 update Android 10 Beta 5

    Update Android 10 Beta 5 cho Rog phone 2 hiệu năng cải thiện rõ rệt. Nhanh mượt đáng chú ý là màn hình đăng nhập mã pin , nhập đúng mã là login không cần nhấn nút OK như Android cũ. Android 9 antutu được 494k điểm Android 10 antutu được 502k điểm. Link down Android 10...