rog phone 2 android 10

  1. Phú© Anh

    [FOTA Android 10 update] ROG Phone II chính thức lên Android 10

    * Thông tin cập nhật : Phiên bản: WW_17.0210.2001.60 Model : ROG Phone II (ZS660KL) Ngày phát hành: 9-3-2020 (GMT +7, Người dùng tại khu vực Việt Nam có thể sẽ bắt đầu nhận được bản cập nhật vào ngày 17-3 ) * Lưu ý: Vì máy chủ đẩy thông báo cập nhật đến các số sê-ri khác nhau bằng cách lô...