lamphimbangdienthoai

  1. Vominhhoanganh

    ZENFILM 1 | Công bố kết quả cuộc thi Làm phim bằng điện thoại - Lần 1 - 2019

    Công bố kết quả Cuộc thi ZENFILM - Làm phim bằng điện thoại Lần 1 - 2019 Sau 02 tháng phát động và nhận bài dự thi, cuộc thi ZenFilm - Làm phim bằng điện thoại (Lần 1 - Năm 2019) cũng bước vào giai đoạn công bố, trao giải. Trong số các bài thi gửi về, BTC đã tiến hành lọc lại để giảm bớt...