fota update

  1. nguyenhung9x

    ASUS PHÁT HÀNH BẢN CẬP NHẬT V18.0410.2111.182 CHO ROG PHONE 3

    NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BẢN CẬP NHẬT - Cập nhật bản vá bảo mật Android - Fix lỗi quay màn hình khi chơi game Blue Archive CÁCH CẬP NHẬT + Tự động - Các bạn vào check update trong cài đặt - hệ thống + Update thủ công - Tải full firmware tại đây và copy vào bộ nhớ trong ko nằm trong thư mục