captain marvel

  1. Vominhhoanganh

    [ZenReview] Captain Marvel - Khi 'đại úy' giả dạng 'nữ phi công' và cái kết

    'Captain Marvel' là phần phim riêng đầu tiên cho nữ siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel (MCU). Dù được trông ngóng từ trước nhưng những gì phần phim này thể hiện lại mang về nhiều tranh luận trái chiều. Nhìn chung, kịch bản 'Captain Marvel' ở mức an toàn nên dở thì không đến nỗi mà xuất sắc, có...